Polaganje A1 kategorije

Informacije:

  • Motocikli sa ili bez bočne prikolice do 125 kubika
  • Starosna dob za polaganje A1 kategorije je 16 godina
  • Obuku vršimo na motociklu Yamaha

Nastavni program se sastoji od:

Ukoliko posjedujete B kategoriju:

  • 15 sati obuke na vozilu

Ukoliko ne posjedujete B kategoriju:

  • 30 sati iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila,
  • 9 sati iz pružanja prve pomoći,
  • 20 sati obuke na vozilu

Prijavi se

Prijavi se u Autoškolu Europa online! Kontaktiramo te u najkraćem roku s detaljnim informacijama.

.