Polaganje A2 kategorije

Informacije:

  • Motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 Kw
  • Starosna dob za polaganje A2 kategorije je 18 godina
  • Obuku vršimo na motociklu Chopper-u.

Nastavni program se sastoji od:

Ukoliko posjedujete B kategoriju:

  • 15 sati obuke na vozilu

Ukoliko posjedujete A1 kategoriju:

  • 10 sati obuke na vozilu

Ukoliko ne posjedujete ni jednu kategoriju:

  • 30 sati iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila,
  • 9 sati iz pružanja prve pomoći,
  • 20 sati obuke na vozilu

NOVO!!!!

JEDINI U ZAGREBU nudimo mogućnost obuke na automatic scooteru 500 ccm.

Prijavi se

Prijavi se u Autoškolu Europa online! Kontaktiramo te u najkraćem roku s detaljnim informacijama.

.