Kod 95

Kod 95 je oznaka koja se upisuje u stražnju stranu vozačke dozvole, a znači da je osoba periodično osposobljena za vozača.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju dužni su je imati svi vozači za prijevoz tereta i putnika.

Obavezni su je imati vozači navedenih kategorija:

·        prijevoz tereta: C1, C1E,C, CE,

·        prijevoz putnika: D1, D1E, D,DE i vozači B kategorije ako se bave prijevozom putnika.

Obnavlja se svakih 5 godina.
Obuka traje 35 sati, a po završetku vozačima se izdaje svjedožba o periodičnoj izobrazbi.

Skinite prijavnicu za kod 95.