Obavijest polaznicima:

 ISPITE IZ PPSP-a i PPP  POLAŽETE U HAK-u,Av.Dubrovnik 44

 Uplatnice

 Uplatnica za polaganje prometnih propisa

Uplatnica za polaganje prve pomoći

PPSP                                                                                                                                                                                                     

23.04.2018  09:30h– KOVAČIĆ TIN
23.04.2018  15:30h– BREZNIČKI NIKOLA
23.04.2018  17h– ZORKIĆ ANTON, KOVAČEVIĆ ANTONIO
23.04.2018   18:30h– VRDOLJAK BRUNO, MEDVED  KARLO
25.04.2018  17h– VODOPIJA KRISTIJAN, KUČEK MATIJA, MIRT FRAN 
26.04.2018  11h– DRENŠKI TAJANA, SOLDO ZORA
26.04.2018  13h- BITANGA PETAR, ČAČIĆ ANA, ANTUNOVIĆ MARTINA,RIBIĆ IVAN
27.04.2018   08h– PODOLŠAK NIKA, PINTER MARIJA, GREGURIĆ TENA, JOZIĆ SLAĐANA, KOVAČEC TOMISLAV ,
                               PETRIĆ LAZAREVIĆ LAURA,FUČKAR LAURA 
02.05.2018 18:30h– BANIĆ TEA , GAŠPAR ALEN, KOSJEK IVICA, GOLOMEIĆ TONI, ŠAGOLJ JOSIP                                                                                                                                                        

  PPP

23.04.2018   12h– LOVRIĆ NERA
23.04.2018   14:30h-VUKELIĆ SONJA, GREGIĆ STIPE , MATIŠA INES 
24.04.2018   17h– SVETINA NIKOLA, PADUAN JURAJ 
24.04.2018   18h PODOLSKI ZRINKA

UV  

21.04.2018  -BUBIČIĆ IVA, KOZAK PETRA, DOBRANIĆ BAKŠA DORIS, POSEL LORENA, GRABOVAC MARKO, NOSEK IGOR
27. 04.2018 -KUŠTER LJILJANA, MARJANOVIĆ BRUNO, PAVLOV PETRA, LOVRIĆ SLAĐANA, MIHALJINEC LANATINA,                                    BOGDAN MISLAV, TIŠLJAREC ANDREJ, IMROVIĆ MARIJA, HORVATIĆ IVANA